รู้จักโรคทางดวงตา
- ต้อกระจก
- ต้อหิน
- เบาหวานขึ้นตา
- ตาแห้ง
- ยูเวียอักเสบ
- ตาเข ตาเหล่
- จอประสาทตาหลุด
- ศัลยกรรมหนังตา
- เปลือกตาม้วนเข้าด้านใน
- สายตาสั้น
- สายตายาว
- สายตาเอียง
- ภาวะสายตาผิดปกติในผู้สูงอายุ

โรงพยาบาลตาเซนต์ปีเตอร์ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2536 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ พิทักษ์ กิจเจริญ โรงพยาบาลตาเซนต์ปีเตอร์ คือ โรงพยาบาลเฉพาะทาง และเป็นของเอกชนแห่งแรกในภาคเหนือของประเทศไทยที่เชี่ยวชาญทางด้านโรคทางตาทุกชนิด
จุดประสงค์ของโรงพยาบาลตาเซนต์ปีเตอร์ คือ การให้มาตรฐานสูงสุดในการดูแลทางด้านดวงตาแก่ผู้ป่วยในภาคเหนือของประเทศไทย
โรงพยาบาลตาเซนต์ปีเตอร์เป็นเลิศทางด้านการแพทย์ และการผ่าตัด รวมถึงการลงทุนในด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย และดีที่สุด นอกจากนี้ยังรักษามาตรฐานสูงสุดในด้านความปลอดภัยต่อการดูแลดวงตาของผู้ป่วยด้วย

News & Events

-
เว็บไซต์ของ โรงพยาบาลตา เซนต์ ปีเตอร์ เปิดให้บริการแล้ว


Copyright 2004, All rights reserved St. Peter Eye Hospital.