โรคยูเวียอักเสบ
คือ การอักเสบในส่วนของยูเวียที่ซึ่งเป็นชั้นที่มีเลือดมาเลี้ยงมากที่สุดของดวงตา และเป็นชั้นที่จะให้อาหารแก่ชั้นอื่น ๆ ของดวงตา การอักเสบของยูเวียมีผลต่อกระจกตา ตาขาว และส่วนอื่น ๆ ของดวงตาที่มีผลต่อการทำลายการมองเห็น

ยูเวียประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ม่านตา ซีเลียรี่(ciliary) และคอรอยด์ (choroid)

สาเหตุ
ยูเวียมีการติดต่อกับระบบอื่นของร่างกายโดยผ่านกระแสเลือด ดังนั้นโรคของระบบต่าง ๆ จากส่วนอื่น ๆ ของร่างกายอาจทำให้ม่านตาอักเสบไปด้วย เป็นต้น โรคจากเชื้อรา ไวรัส หรือ การติดเชื้อจากเชื้อแบคทีเรีย ตัวอย่างของโรค ได้แก่ วัณโรค โรคสมองอักเสบ โรคโพรงกระดูกอักเสบ หรือโรคข้ออักเสบ

อาการ
การอักเสบของยูเวียมีอาการปวดตาไม่มาก อาจน้อยจนรู้สึกเพียงคล้ายหน่วง ๆ หรือไม่สบายตา สู้แสงไม่ได้ อาการปวดอาจร้าวไปถึงกระบอกตา ถ้าสังเกตให้ดีบริเวณตาขาวส่วนที่อยู่รอบ ๆ ตาดำ จะมีสีแดงขึ้นมาผิดปกติ อาจมีเพียงเล็กน้อยไปจนถึงสังเกตได้ชัดด้วยตาเปล่า เป็นผลจากการขยายตัวของหลอดเลือดฝอย บริเวณนั้นเนื่องจากการอักเสบ

ยูเวียอักเสบมี 3 ชนิด
1. ม่านตาอักเสบ
เป็นการอักเสบที่ม่านตา จะมีอาการแพ้แสงมาก ปวดตา ตาแดง น้ำตาไหล และตามัว ถ้าเป็นรุนแรงจะมีต้อหินแทรกได้ และทำให้ตาบอดในที่สุด

2. ซีเลียรี่(ciliary)อักเสบ
เป็นการอักเสบที่ซีเลียรี่ ทำให้มีอาการคล้ายกับม่านตาอักเสบแต่อาการรุนแรงน้อยกว่า

3. คอรอยด์ (choroid)อักเสบ
เป็นการอักเสบที่คอรอยด์ มักมีอาการเด่นชัดเพียงตามัว อาการอื่น ๆ มีแต่น้อย นอกจากนี้มักมีจอตาอักเสบร่วมด้วยเสมอ

การรักษา
ยาหยอดจำพวกสตีรอยด์ และยาขยายม่านตาจะถูกใช้เพื่อลดการอักเสบของม่านตา ยาขยายม่านตามีผลทำให้ตาพร่าและมัว เนื่องมาจากต้องการให้ม่านตาได้พักบรรเทาอาการปวด และที่สำคัญที่สุด คือ ป้องกันไม่ให้ม่านตาซึ่งกำลังอักเสบไปติดกับเลนส์ที่ซึ่งอยู่ข้างหลังออกไป การปล่อยให้ม่านตาและเลนส์มีการอักเสบร่วมกัน จะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมา เช่น ต้อหิน

Copyright 2004, All rights reserved St. Peter Eye Hospital.