ตาเข หรือ ตาเหล่
เป็นสภาพที่กล้ามเนื้อของลูกตาทำงานไม่สัมพันธ์กันที่ซึ่งตาทั้ง 2 ข้างมองในทิศทางตรงกันข้าม ภาวะของตาเข ตาเหล่ สามารถพบได้ในทุกวัย

สาเหตุ
แนวทิศทางลูกตาที่ผิดปกติไปไม่ว่าจะโดยอะไรก็ตาม เป็นต้นว่า ความผิดปกติในการมองเห็นของตาทั้งสอง หรือผิดปกติของการบังคับการทำงานของกล้ามเนื้อกลอกตา เพื่อให้ตาเหลือบไปมาได้ เมื่อตาเกิดความไม่สัมพันธ์กัน ก็คือ ไม่อยู่ในแนวตรง ภาวะตาเข จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ เนื้องอกในสมอง ต้อกระจก และโรคบางชนิด เช่น โรคสมอง หรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบ มีความเกี่ยวข้องกับโรคตาเข ตาเหล่ เนื่องมาจากส่วนของสมองที่ทำการควบคุมกล้ามเนื้อลูกตา หรือเส้นประสาทที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อตาพิการไป

ชนิดของตาเข ตาเหล่ที่พบโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น
1. ตาเขเข้าด้านใน
พบได้กับเด็กตั้งแต่แรกเกิด หรือเด็กที่มีประวัติในครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับตาเขเข้าด้านใน หรือตาเขแบบใดแบบหนึ่งมาก่อน นอกจากนี้เด็กที่มีสายตายาวอาจทำให้เกิดภาวะตาเขประเภทนี้ได้

2. ตาเขออกด้านนอก
อาจมีสาเหตุมาจากเมื่อจ้องมองวัตถุระยะไกล ๆ หรือการอ่อนเพลีย หรือเจ็บป่วยของร่างกาย รวมถึงอาการเหม่อลอย อาจพบในคนสูงอายุที่เป็นต้อกระจกข้างหนึ่งมากกว่าอีกข้างหนึ่ง ตาข้างที่มีต้อกระจกน้อย จะมีความมัวน้อยกว่าอีกข้างหนึ่ง ผู้ป่วยจึงใช้สายตาข้างนี้มากกว่า ดังนั้น ตาข้างที่มัวมากกว่าจะเขออก

อาการ
จะเกิดภาพซ้อนโดยเฉพาะเวลาออกกลางแจ้ง โดยธรรมชาติเด็กจะพยายามขจัดภาพซ้อนนั้น โดยการพยายามปิด หรือหยีตา หรือหลับตาข้างหนึ่ง หรือมีการหมุนศีรษะไปมาเพื่อสามารถทำให้ตาทั้งสองทำงานร่วมกัน

การรักษา
การรักษาตาเข ตาเหล่นั้น ยิ่งรักษาให้เร็วเท่าไรจะยิ่งได้ผลดีเท่านั้น ดังนั้นการผ่าตัดจึงเป็นการรักษาที่ได้ผลในเวลารวดเร็ว นอกจากนี้ต้องมีการฝึกการใช้กล้ามเนื้อตาร่วมด้วย ในการฝึกกล้ามเนื้อตาเป็นการแก้ไขข้อบกพร่องของหน้าที่ของตาทั้งสองในการทำงานร่วมกัน ทั้งในด้านการเคลื่อนไหว และการมองเห็นให้คืนสู่สภาพปกติ เมื่อหน้าที่ของตาทั้งสองทำงานร่วมกันได้ดีทั้งในด้านการเคลื่อนไหว และด้านการมองเห็นแล้ว ตาที่เขนั้นก็อาจกลับตรงขึ้นมาได้ สำหรับตาเขในเด็กที่เกิดจากสายตายาว ก็สามารถแก้ไขให้หายโดยใช้แว่นสายตาได้

Copyright 2004, All rights reserved St. Peter Eye Hospital.