ภาวะสายตาผิดปกติในผู้สูงอายุ
สายตาคนสูงอายุ หมายถึง ผู้สูงอายุมีความยากลำบากในการดูสิ่งของใกล้ ๆ โดยจะพบในคนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป เนื่องจากแรงเกร็งหดตัวของกล้ามเนื้อซีเลียรี่(ciliary) และการยืดหยุ่นของเลนส์แก้วตาลดลง

สาเหตุ
กลไกการมองเห็นสำหรับการดูวัตถุที่อยู่ใกล้ จะขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นของเลนส์แก้วตานี้ เมื่ออายุยังน้อยจะมีความยืดหยุ่นมากสามารถยืดและหดกลับได้ และรูปร่างของเลนส์แก้วตาก็สามารถปรับเปลี่ยนไปตามภาวะของสายตาที่เกิดขึ้น ทำให้กำลังหักเหของเลนส์แก้วตาเปลี่ยนแปลงได้ แต่เมื่ออายุมากขึ้น เลนส์แก้วตาซึ่งเคยยืดหยุ่นได้ดี มีการเสื่อม และแข็งขึ้น เหมือนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในส่วนอื่น ๆของร่างกาย ทำให้การเพ่งในการมองใกล้ลดลง
อาการ
คนเริ่มรู้สึกว่าต้องใช้ความพยายามเป็นพิเศษในการมองวัตถุที่อยู่ใกล้เมื่ออายุประมาณ 40 ปีขึ้นไป พวกเขามีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาแว่นตา

การรักษา
ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องใช้แว่นตาในการอ่านหนังสือ และอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแว่นตาทุก 2 ปี เพื่อให้เหมาะกับสภาพความยืดหยุ่นที่เปลี่ยนแปลงไปของดวงตา ทุกวันนี้การผ่าตัดสมัยใหม่ได้มีการพัฒนาขึ้นไปมาก ที่ช่วยในการแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติในผู้สูงอายุ ได้แก่ PRELEX และ Accommodative IOLวิธีการนี้จะเปลี่ยนเลนส์ใหม่โดยใช้เลนส์เทียม จะทำให้มองเห็นไกล และใกล้เหมือนคนหนุ่มสาวอีกครั้งหนึ่ง หรือผ่าตัดด้วยเลเซอร์ด้วยวิธีที่เรียกว่า monovision ซึ่งจะลดการพึ่งพาแว่นตาได้เช่นเดียวกัน

Copyright 2004, All rights reserved St. Peter Eye Hospital.