สายตายาว
สาเหตุ
คนสายตายาวจะมีลูกตาสั้นกว่าปกติ มีผลทำให้การหักเหแสงของกระจกตา และเลนส์ตามีน้อยเกินไป ทำให้แสงโฟกัสเลยจอประสาทตา

อาการ
คนสายตายาวสามารถเห็นวัตถุที่อยู่ไกลได้ดี แต่มีความยากต่อการมองวัตถุที่อยู่ใกล้

การรักษา
คนที่มีสายตายาว สามารถแก้ไขได้โดยแว่นตา หรือคอนแทคเลนส์เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางของแสงให้โค้งเข้าสู่ดวงตาได้ถูกต้อง นอกจากนี้ การผ่าตัดด้วยวิธีเลสิก เลเสก หรือ อิพิเลสิก ก็คือ อีกทางเลือกหนึ่ง
 
Copyright 2004, All rights reserved St. Peter Eye Hospital.