ต้อหิน
ต้อหินเป็นภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีการอุดตันของทางระบายน้ำในลูกตา ซึ่งมีผลทำให้ความดันในลูกตาสูง ส่งผลทำให้ประสาทตาเสื่อม และตาบอดในที่สุด

สาเหตุ
เกิดจากการไหลเวียนของเหลวในลูกตาไม่สมดุล เพราะตามปกติภายในลูกตาจะมีการสร้างของเหลวหลายอย่างที่จะไหลเวียนผ่านส่วนต่าง ๆ ของตา และไหลระบายออกนอกลูกตา ในภาวะที่สมดุล ระดับความดันลูกตาจะคงที่ ไม่สูงหรือต่ำจนเกินไป

การจำแนกชนิดของต้อหินแบ่งออกเป็น 4 ประเภท
1. ต้อหินมุมเปิด หรือชนิดเรื้อรัง
ต้อหินชนิดนี้ส่วนใหญ่เกิดในวัยกลางคน และในผู้สูงอายุ ยิ่งพวกที่มีประวัติทางครอบครัว เช่น บิดา มารดา เป็น จะมีโอกาสที่จะเป็นต้อหินแบบนี้มากขึ้น ผู้ป่วยต้อหินเรื้อรัง เวลาอ่านหนังสือปวดเมื่อยตา หรือเพลียตาและตาพร่าเร็วกว่าธรรมดา ตามัวทีละน้อย ๆ เมื่อเปลี่ยนแว่นตา ก็ไม่รู้สึกดีขึ้น ต่อมาตามัวลงมากขึ้นทำให้ประสาทตาเสียจนแก้ไขไม่ได้

2. ต้อหินมุมปิด หรือชนิดเฉียบพลัน
เกิดจากโครงสร้างของบุคคลที่ผิดแปลกออกไป บุคคลที่มีช่องหน้าลูกตาแคบและตื้น จะมีผลทำให้ม่านตาไปปิดทางระบายออกของของเหลวในดวงตา ทำให้เกิดความดันขึ้นอย่างฉับพลันจึงมีผลทำให้มีอาการปวดลูกตา และปวดศีรษะข้างหนึ่งอย่างฉับพลัน รุนแรงและนานเป็นวัน ๆ ร่วมกับอาการตาพร่าเหมือนมีหมอกมาบังการมองเห็น แสงสีรุ้งรอบดวงไฟ และมีอาการคลื่นไส้อาเจียน มักพบในผู้ที่มีสายตายาว

3. ต้อหินโดยกำเนิด เป็นต้อหินที่พบในเด็กแรกเกิด หรือในระยะ 3 ปีแรก สาเหตุเกิดจากความผิดปกติของการเจริญเติบโตของลูกตา เด็กที่เป็นต้อหินประเภทนี้จะมีตาที่มีขนาดโตขึ้นกว่าปกติ กระจกตาที่เคยใสวาวและดำก็อาจเริ่มมีฝ้าขาว ถ้าถึงตอนนี้แสดงว่าต้อหินเป็นมานานพอสมควร

4. ต้อหินเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ เช่น การอักเสบของยูเวีย ต้อกระจก อุบัติเหตุที่ตา เลือดออกภายในตา ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลทำให้สภาพของลูกตาเกิดความดันสูงขึ้น

ผู้มีความเสี่ยง
ุ บุคคลที่มีประวัติทางครอบครัวเป็นโรคต้อหิน
ุ ผู้เป็นโรคเบาหวาน
ุ ผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดตีบตัน
ุ ผู้เป็นโรคโลหิตจาง

การรักษา
ผู้ที่เป็นโรคต้อหินจะมีอาการที่แตกต่างกันออกไปตามสาเหตุนั้น ๆ บางชนิดมีอาการมากเป็นการบังคับให้ผู้ป่วยต้องไปพบแพทย์ บางชนิดไม่มีอาการอะไรเลย จะพบอาการของโรคก็ต่อเมื่อให้แพทย์ตรวจเท่านั้น การรักษาจึงแตกต่างกันออกไปด้วย การรักษาในยุคปัจจุบันนิยมใช้รักษาด้วยยาหยอด บางรายอาจมียารับประทานร่วมด้วย ยาแต่ละชนิดให้ผลลดความดันในแต่ละคนไม่เท่ากัน แต่อย่างไรก็ตาม บางรายอาจต้องผ่าตัด หรือรักษาด้วยเลเซอร์


Copyright 2004, All rights reserved St. Peter Eye Hospital.