เบาหวานขึ้นตา (ภาวะแทรกซ้อนทางจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน)
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติของเส้นเลือดจอประสาทตาที่เป็นผลมาจากโรคเบาหวาน โดยเบาหวานจะทำลายเซลล์ผนังของหลอดเลือดของจอตา ทำให้หลอดเลือดแตกง่าย และตาบอดในที่สุด

ความเสี่ยงของเบาหวานขึ้นตาจะมีสูงในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานมาแล้วอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

สาเหตุ
การจำแนกเบาหวานขึ้นตาออกเป็น 2 ประเภท
1. ระยะเริ่มต้น
เป็นระยะที่ความผิดปกติยังจำกัดอยู่ภายในชั้นต่าง ๆ ของจอประสาท พยาธิสภาพในระยะนี้มักทำให้ระดับการมองเห็นของผู้ป่วยเสื่อมลง ซึ่งเริ่มมีสาเหตุมาจากหลอดเลือดตาบวม และแตก จอประสาทตาขาดเลือด ตายเป็นหย่อม ผู้ป่วยในระยะนี้มีโอกาสที่จะมีการดำเนินโรคต่อจนเข้าสู่ระยะที่รุนแรงขึ้น ที่ซึ่งจะมีความเสี่ยงสูงต่อการสูญเสียการมองเห็น

2. ระยะรุนแรง

เป็นระยะที่มีการสร้างหลอดเลือดใหม่ยื่นออกนอกจอประสาทตา โดยการสร้างหลอดเลือดใหม่ อาจพบตรงตำแหน่งขั้วประสาท ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่ทำให้ระดับการมองเห็นเสื่อมลง ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้แก่ การลอกตัวของช่องน้ำวุ้นในลูกตาแยกออกจากจอประสาทตาทำให้เกิดการฉีกขาดของเส้นเลือดที่เกิดใหม่ และเกิดเลือดออกในช่องน้ำวุ้นตา ทำให้ผู้ป่วยมีสายตามืดลงทันที ขณะที่เกิดหลอดเลือดบนผิวจอตานั้นก็จะมีเส้นพังผืดเกิดขึ้นด้วย แล้วลามเข้าไปในน้ำวุ้นตาพอนานเข้าก็หดตัว รั้งให้จอตาหลุด ขาด หมดโอกาสที่ผู้นั้นจะเห็นได้อีกต่อไป

การรักษา
ผู้ป่วยที่มีจอประสาทตาบวมบริเวณจุดรับภาพ หรือมีหลอดเลือดฝอยงอกออกมาผิดปกติ แพทย์จะใช้เลเซอร์เพื่อปิดรอยรั่วนั้น และเป็นการลดการเติบโตของหลอดเลือดฝอยที่จะเกิดขึ้นมาใหม่ สำหรับผู้ป่วยที่มีเลือดออกในตา หรือจอประสาทตาลอกจากพังผืดดึงรั้ง อาจต้องได้รับการผ่าตัด การรักษาเบาหวานขึ้นตาจะประสบความสำเร็จได้ ต้องมีการควบคุมอาหารร่วมด้วย เพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำตาล

Copyright 2004, All rights reserved St. Peter Eye Hospital.