สายตาเอียง
สาเหตุ
เกิดจากที่กระจกตามีความโค้งไม่เท่ากันในแต่ละแนว ทำให้จุดโฟกัสในแต่ละแนวไม่เป็นจุดเดียวกันบนจอประสาทตา ดังนั้นก่อให้เกิดภาพซ้อน

อาการ
ถ้ามีค่าของความเอียงเพียงเล็กน้อย ผู้ป่วยจะไม่รู้สึกว่ามีภาวะของสายตาเอียง แต่อย่างไรก็ตาม ถ้ายังคงไม่มีการแก้ไขภาวะสายตาเอียง ผู้ป่วยจะมีอาการปวดศีรษะ สายตาเริ่มพร่ามัว เห็นภาพซ้อน

การรักษา
ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องใส่แว่นตา หรือ คอนแทคเลนส์ เพื่อช่วยให้การมองเห็นดีขึ้น หรืออาจจะเลือกวิธีผ่าตัดเพื่อการแก้ไขปัญหานี้
 
Copyright 2004, All rights reserved St. Peter Eye Hospital.